Hendek Belediyesi

BASIN AÇIKLAMASI

Geri

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Bazı haber sitelerinde yer alan ve Hal Müdürü Raşit Şişman tarafından kasıtlı olarak gündeme getirilen konular üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu müdürün hakkında sayısız şaibe ve soruşturma varken Şehitlik gibi yüce bir makamın adını kullanarak, toplumu yanlış yönlendirme çabası içinde olduğu açıkça görülmektedir. Hatırlanacağı üzere 8 Ağustos 2019 günü Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla müdahil olduğumuz usulsüz taşınmaz satışları ve imar uygulamalarıyla ilgili; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 31.10.2018 tarih ve 2018/313 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzalı karar bulunmaktadır.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzalı bu kararda, Raşit Şişman hakkında usulsüz ve kanuna aykırı yapılan taşınmaz satışlarının altında, Yazı İşleri Müdürü ve Encümen Üyesi bulunduğu dönemde, imzası bulunduğu belirtilerek hakkında soruşturma izni verilmiştir. İş bu soruşturma halen devam etmektedir.  Soruşturmaya ilişkin olarak soruşturma geçiren diğer bazı kişilere Raşit Şişman’ın müdürlüğünü yaptığı Yazı İşleri Müdürlüğünden evrak sızdırıldığı anlaşılmış olup derhal gerekli tedbirler alınmış, ancak bu eylemin sorumlusunun kim olduğuna ilişkin somut bir veriye ulaşılamamıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Koordinatörlüğünün 09.09.2019 tarihli 48/25 sayılı denetim raporunda 5 ayrı işlemde Raşit Şişman’ın görevinin gereklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.  

Bahsi geçen soruşturma izni kararı ve denetim raporu doğrultusunda 16 müdürü kapsayan ilk rotasyon 16 Eylül 2019 tarihinde yapılmış, Raşit Şişman’da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine atanmıştır.  Burada bir türlü beklenen performansı göstermeyen Raşit Şişman, son bir ayda 7 müdürlüğü kapsayan rotasyonda yıllar öncesinde de var olan, ancak nedense o dönemde hiç sorgulanmayan, Hal Müdürlüğüne atanmıştır. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu göreve geldiğinde Hal Müdürü olarak görev yapan Cumali Çetin isimli personelimizdir. Mademki Hal Müdürlüğü bu kadar rencide edici bir kadro idi, bu şahıs o dönemde susarak buna göz yummuş ve rahatlıkla bugün yapabildiği CİMER başvurularını o dönemdeki belediye başkanı ve yöneticileri hakkında neden yapmamıştır?

Hakkındaki isnatlara rağmen Şehitlik gibi yüce bir makamın arkasına sığınarak toplum hassasiyetleri üzerine oynayarak mağdur edebiyatı yapmıştır. Kendisinin başka bir göreve atanmasının tek nedeni geçirmiş olduğu soruşturmalar ve bulunduğu müdürlüklerdeki görevlerini layıkıyla yerine getirmemesidir. Soruşturma geçiren ve hakkında şaibe bulunan bir personelin aynı görevine devam ettirilmesi hukuken sakıncalı bir durumdur. Şehit yakını olması soruşturmaların yok sayılacağı anlamına gelemez. Siyasi emelleri ve hevesleri bulunan bir kısım grubun gelecekte aday olamama kaygısıyla, belediye içinde eski düzeni bozulan personellerle işbirliği yaparak; hizmetleri karalama, belediyemizi yıpratma ve algı operasyonu girişimde bulunduğunu tespit etmekteyiz.

Kabul edilemez bu tutumla, bazı siyasilerinin hedeflerine hizmet eden 3-5 kişiden oluşan grubun Belediyemize kasıtlı ve düşmanca tavırlarına karşı göstermiş olduğumuz iyi niyetli yaklaşımları sonlandırmış bulunmaktayız. Kurum içinde soruşturma ve araştırma başlarken, kısa sürede yeniden açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T.C. Hendek Belediyesi