Hendek Belediyesi

Koronavirüs Salgını Denetimleri

Geri

Koronavirüs Salgını Denetimleri

Koronavirüs Salgını Denetimleri

Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin etkinliği salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Farklı tarihlerde yayınladığımız Genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda Valiliklerimiz talimatlandırılmıştır. Bugüne kadar sahada gerçekleştirilen ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim faaliyetleri, toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulanması suretiyle salgınla mücadeleye önemli katkı sunmuştur.

Covid­19 salgınının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı bilinmektedir. Ülkemizde alınan önlemlere ve yaygın bir şekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde toplu ulaşım araçları, pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde sergilenen tedbirsiz davranışlardan ötürü salgının yayılımının devam ettiği görülmektedir.

Bu çerçevede 06 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren?

 

1.Bugüne kadar yürütülen denetim faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşım sergilenerek?

 • Kalabalıkların oluştuğu/oluşabileceği yukarıda belirtilen alanlar başta olmak üzere sahada denetim yapmakla görevli ekip sayılarının azami ölçüde artırılması,

·Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanlarının da seferber edilmesi,

 • Özellikle işyeri ve cadde/sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilmesi,

Kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personelin görevlendirilmesi,

     2.81 il ve 922 ilçemizde bizzat valiler ve kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilecek/koordine edilecek olan sahadaki denetim faaliyetlerinin? belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler vasıtasıyla özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılması,

 

  3.Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu ulaşım araçları (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik/ağırlık verilmesi,

       4.Toplu ulaşım araçları ile ticari taksilerin denetimlerinde?

 • Her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edilmesi, örneklem yöntemiyle aralarından birkaçının denetimiyle yetinilmemesi,
 • Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna,
 • Şehir içi toplu ulaşım araçlarında (metro, metrobüs, tramvay, belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs, midibüs vb.) yolcu kapasite sınırlamasına, HES kodu ve maske zorunluluğuna,
 • Ticari taksilerde sürücüler ve müşterilerce maske takılması, araç içerisinde yeteri kadar dezenfektan malzemenin bulundurulması, aynı anda alınabilecek müşteri sınırına uyulması, her vardiya değişiminde aracın iç temizliğinin yapılması ve sürücüler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi zorunluluğuna,

uyulup uyulmadığı hususlarının göz önünde tutulması ve salgınla mücadeleye yönelik alınan tedbirlere aykırı davranan toplu ulaşım araçlarına, sürücü ve işletmecilere ve tedbirlere uymayan yolculara ilgili Genelgelerimizde yer verilen yaptırımların tereddütsüz uygulanması,

 

5.Pazaryerleri (mahalle veya semt pazarları, sosyete pazarları vb.) denetimlerinde?

 • Alandaki tezgâh/sergi düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
 • Pazar içerisinde esnaf ile müşterilerce maske takılması zorunluluğuna riayet edilip edilmediği,
 • Esnaf ve müşterilerce fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı,
 • Pazar girişlerinde müşteriler için erişilebilir ve yeterli şekilde dezenfektan malzemelerinin bulunup bulunmadığı,
 • Pazarcı esnafınca kişisel hijyen ve eldiven takılması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı,
 • Pazar içerisinde özellikle akşam saatlerinde aşırı kalabalıkların oluşmasını önlemeye yönelik zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı,

hususlarına dikkat edilerek ihmali davranış içerisinde bulunan esnaf ve müşterilere gerekli ikazların yapılması, yaptırımların uygulanması, tespit edilen aksaklıklarda sorumluluğu bulunan yerel yönetimler ile zabıta ekiplerinin uyarılmaları,

     6.Alışverişin ve sosyal hayatın canlı olduğu cadde, bulvar ve sokakların denetimlerinde?

 • İşletmecilerin ve vatandaşların fiziki mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları,
 • Bu gibi yerlerde bulunan alışveriş mekanlarının kalabalık oluşumuna neden olacak faaliyet içerisinde bulunup bulunmadıkları,
 • Bu yerlerde bulunan işyerlerince kendileri için belirlenen kural ve tedbirlere riayet edilip edilmediği,

hususlarına dikkat edilmesi,

Ayrıca bu yerlerde kolluk/zabıta araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlarımıza mesafe ve maske kurallarının hatırlatılması ve kalabalıklardan uzak durulmasının öneminin vurgulanması,

Yapılan anonslara rağmen tedbirlere aykırı davranışlar içerisinde bulunmakta ısrar eden kişiler ile işyerlerine idari yaptırım uygulanmasından imtina edilmemesi,

 

 7.Bu yerlere ilişkin yapılacak denetimlerde öncelikle yukarıda açıklanan hususlara riayet edilip edilmediği hususu dikkate alınmakla birlikte her bir işletme için Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde belirtilen kriterler yönünden de denetlenmesi,

       8.Yapılan denetim faaliyetleri sırasında Covid­19 tanılı veya temaslısı kişilerin izolasyon koşullarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ilgili Genelgemiz çerçevesinde yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmalarının sağlanması,

       9.Denetimlere ilişkin raporlamaların İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı üzerinden yapılması,

10.Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulması, Gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda Vali ve Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk

kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında?