Hendek Belediyesi

MECLİS TOPLANTILARI TAM KAPANMA NEDENİYLE ERTELENDİ

Geri

MECLİS TOPLANTILARI TAM KAPANMA NEDENİYLE ERTELENDİ

Covid-19’un yeni varyantları sonrasında hastalığın hızlı bulaşıcılığına bağlı olarak yayılma hızı ve yem vaka sayılarındaki artışın önlenmesi amacıyla 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde konu detaylarıyla irdelenerek yeni kararlar alınmış ve hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmiştir.

Alınan önlemlerin etkinliğinin artırılabilmesi gayesiyle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde; ülke genelini kapsayacak şekilde alman kararlara ek olarak, yerel yönetimlerimizin meclislerinin de bu süre içerisinde çalışmalarına ara verilmesi uygun görülmüştür.

Bu itibarla; her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin, her ayın ikinci haftası toplanan büyükşehir belediyesi meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilecek, ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantıları 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, büyükşehir belediyesi meclislerinin çalışmaları ise 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü daha önce belirtildiği şekilde pandemi önlemlerine ve kurallarına uygun olarak olağan akışında ve gündeminde devam ettirilecektir. Diğer taraftan acil durumlarda lüzum görülmesi halinde meclisler, ilgili il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarından karar alınmak ve pandemi önlemlerine ve kurallarına uymak kaydıyla olağanüstü toplantılarını yapabileceklerdir.

Salgın ile mücadelede alman tam kapanma kararının etkinliğinin artırılması, toplum sağlığı ve kamu düzenine katkı sunulması açısından uygulamanın yukarıda açıklandığı şekilde yürütülmesi ve iliniz dâhilindeki tüm yerel yönetimlere (mahalli idare birlikleri dâhil) gerekli yapılması hususunda;

Bilgilerim ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

                                                                                                          Murat KURUM

                                                                                                                Bakan