Hendek Belediyesi

TOPLU KONUTTA SÜRE UZATILDI

Geri

TOPLU KONUTTA SÜRE UZATILDI

TOPLU KONUTTA SÜRE UZATILDI

Hendek Belediyesi iştiraklerinden TÜRKAY tarafından inşa edilecek olan toplu konutlarla ilgili ön başvuru süreci Koronavirüs tehdidi ve vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle 30 Nisan Perşembe gününe kadar uzatıldı.

 

İNTERNET BANKACILIĞI

23 Mart Pazartesi günü başlayan ön başvuru sürecinin ardından vatandaşlar yapılacak olan konutlarla ilgili bilgi alırken, birçok vatandaşımızda internet bankacılığı üzerinden başvurusunu yapmaya devam ediyor. Talep toplama süreci devam ederken ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas süreçte, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle başvuru süresinin 30 Nisan Perşembe gününe kadar uzatıldığı duyuruldu.

 

BANKAYA GİDİLMEYECEK

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 30 Nisan Perşembe gününe kadar Vakıfbank ve Halkbank Hendek Şubeleri TÜRKAY Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ. Toplu Konut hesabına 1000 TL (Bin TL) yatırarak T.C. numarası ve cep telefon bilgisi ile başvuru yapabilecek. Başvurular sadece online olarak yapılabilecek. Ön başvuru sürecinde yatırılan 1000 lira (Bin lira) hak sahiplerinin daire bedellerinden düşülecek, hak sahibi olamayanlara ise faizsiz olarak iade edilecek.

 

BİLGİ NOKTALARI

Talep toplama sürecinin ardından detaylar duyurulup kura çekimi yapılacak. İlk etapta 600 adet olmak üzere 100 metrekare 2+1 daire modelleri 160 bin TL üzerinden satışa sunulacak. Konut başvuruları, koşulları ve şartlarıyla ilgili tüm detayları merak edenler 444 54 03 iletişim merkezinden ya da hendek.bel.tr adresinden bilgi alabilecekler.

 

BANKA HESAPLARI

BANKA                                            : VAKIFBANK HENDEK ŞUBESİ

HESAP ADI                                      : TÜRKAY AŞ.

HESAP NO                                        : TR94 0001 5001 5800 7310 1015 80

 

BANKA                                             : HALKBANK HENDEK ŞUBESİ

HESAP ADI                                       : TÜRKAY AŞ.

HESAP NO                                        : TR70 0001 2001 2900 0045 0000 01

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1. T.C vatandaşı olması,

2.  Projenin bulunduğu SAKARYA ili HENDEK ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir)

3. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,  (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

4. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

5. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500  TL olması gerekmektedir.)

6. Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması Gerekmektedir

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

• 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”

• 2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

• 3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

• 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

 başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

• Kimlik Fotokopisi,

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair)

• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği

KURA ÇEKİLİŞİ

1.Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2.Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3.Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1.Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2.Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3.Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

4.Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

1.Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı, kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir

2.Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

• Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

•Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,•Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

 OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ;

1-Projelerde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar 7 yıldan az olmamak şartıyla devredemeyeceklerdir.

2-Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.